Địa chỉ: 123A An Bình, phường 6, quận 5, Hồ Chí Minh               Hotline: 0902.681.691 - 0906.681.691 - 0925.180.888      

Giai đoạn sản xuất phôi nấm và cấy nấm vào phôi

 

 

Vận chuyển nấm vào trại nuôi trồng

 

 

Giai đoạn nấm phát triển

 

 

Thu hoạch và phơi nấm

 

Đóng gói bao bì sản phẩm và đưa ra thị trường